Oudercommissie

Een opvangorganisatie is wettelijk verplicht om een oudercommissie samen te stellen.

De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de overige ouders van de opvang en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Zo heeft een oudercommissie bijvoorbeeld adviesrecht ten aanzien van het pedagogisch beleid en prijsstijgingen. Zij hebben ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een thema avond te organiseren voor de ouders.

De oudercommissie van Kind aan Zee en Kind aan Huis bestaat momenteel uit Michelle van Vliet en Monica Ceulen. Deze ouders komen 2 keer per jaar bij elkaar samen met Marieke en Lieke op het reilen en zeilen van beide locaties te bespreken.

Als ouder kun je altijd contact met hen opnemen voor vragen of suggesties via:  Monicaceulen@gmail.com

Communicatie met ouders

Het kan voorkomen dat een ouder een individueel gesprek met ons wil hebben. Of dit nu over de ontwikkeling van het kind of om een verbeterpunt of klacht gaat, wij nemen er graag de tijd voor! Door de korte lijnen binnen Kind aan Zee en Kind aan Huis kan dit snel plaats vinden.

Als vanzelfsprekend hopen wij tot een oplossing te komen wanneer een ouder een klacht heeft. Mochten wij hier na meerdere pogingen toch niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waar wij bij aangesloten zijn.