Ouder login

LOGIN

Via deze link kom je bij onze software leverancier voor:

  • Het contract
  • De bij ons bekende gegevens van kind en ouder
  • De maandelijks facturen
  • Het jaaroverzicht (nodig voor naberekening van de de kinderopvangtoeslag)
  • De mogelijkheid om vakanties door te geven